Nieuwsbrief petanque December 2017

De weergoden waren ons absoluut gunstig gezind, wat maakt dat we van 2 maart tot 28 oktober buiten hebben kunnen spelen. Inmiddels hebben we ons om te overwinteren teruggetrokken in het petanquelokaal van de Sporthal De Bres in Halle.

Op 7 september organiseerden ons eerste clubkampioenschap volgens de formule “à la mêlée”. Deze spelwijze houdt in dat er in ploegen van 2 (doublettes) of 3 (triplettes) wordt gespeeld. De samenstelling van deze ploegen wordt voor elke partij opnieuw door loting samengesteld.
Zo werden er 5 partijen gespeeld en de winnaar met als enige 5 gewonnen partijen en 31 als puntensaldo was CHRISTIAN TEIRBROOD. Hij mag zich dus als eerste Clubkampioen noemen.

Op dit elan verder gaand, hebben we besloten om ook een maandelijks “regelmatigheidscriterium” in het leven te roepen. Dit betekent dat we van elke week de resultaten bijhouden en op het eind van de maand een winnaar uitroepen.
De eerste laureaat (oktober) “à la mêlée” werd WILLY VANDEN ELSCHEN met 10 gewonnen partijen op 12 en 76 als puntensaldo.

Voor de maand november kozen we als spelformule “tête à tête”. Dit betekent dat er telkens gespeeld word 1 tegen 1 (u kan het vergelijken met het enkelspel in tennis). Elke partij wordt er gewisseld van tegenstrever zo dat uiteindelijk iedereen tegen iedereen speelt.
De laureaat van december werd dan RAYMOND FECHEROLLE met 14 gewonnen partijen op 19 en 53 als puntensaldo.
Gezien het er hier zeer spannend aan toe ging, verdiend ook de tweede een vermelding : Christian Deveen met eveneens 14 op 19, maar met 49 als puntensaldo.

Zoals u kan vaststellen hebben we, sinds onze start in mei 2016, de Petanque Club een zekere structuur kunnen geven, met verschillende sportieve activiteiten.
Om ons als Club herkenbaar te laten zijn, hebben we een eigen shirt aangeschaft, eventueel aangevuld met fleece en pet. Voor deze aankoop kregen we de uitstekende medewerking van de familie Eddy Vandevelde. De polo’s werden gesponsord door de Taverne Den Dome.

We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om de andere personen/organisaties te bedaanken voor hun steun: de bestuursleden van Sollenbeemd Tennis Club Halle, All-Bouw (Johan Weemaels) en Jack Verlaet (de sympathieke uitbater van ons clubhuis).

Maar evenals het sportieve luik vinden we ook de kameraadschap onder de spelers belangrijk. Zo blijven we elke week, na de wedstijden, “plakken” in ons Clubhuis. Eén keer per maand bezoeken we na het spel onze sponsor DEN DOME. Telkens wordt er lekker samen een pint gedronken en iets gegeten.
In dezelfde sfeer organiseerden we ter gelegenheid van het clubkampioenschap in de maand september, in aanwezigheid van de partnr, een mossel-frit in het clubhuis.

Spelen doen we nog steeds op donderdagnamiddag van 16 tot 18 uur. En ook nog steeds zijn alle leden van Tennis Club Sollenbeemd en/of partners VAN HARTE WELKOM. Bent u niet vrij op donderdagnamiddag en zou u toch wel eens willen spelen ? Neem dan gerust contact op met een van de coördinatoren, wij zoeken graag naar een oplossing.

Tot weldra ?

Inmiddels hebben we ook onze eigen Facebookpagina waar u onze activiteiten, geïllustreerd met vele foto’s, kunt volgen.

Eric Declercq                                                                     Francis Van Rossum
Coördinator                                                                       Coördinator
GSM: 0475 46 81 21                                                        GSM: 0474 13 40 55
E-mail: ericdeclercq@cogesco.be                                    E-mail: francis.van.rossum@telenet.be