Single Blog Title

This is a single blog caption

Resultaten tevredenheidsenquete 2018

Hieronder vinden jullie de resultaten van de tevredenheidsenquête die we hebben gehouden begin dit jaar. Allereerst wensen we iedereen te bedanken die aan de enquête heeft deelgenomen. Ongeveer ¼ van onze leden(159 leden) hebben deelgenomen aan deze enquête zodat we kunnen zeggen dat de resultaten zeker representatief zijn.

Over het algemeen kunnen we stellen dat onze leden zich positief hebben uitgelaten over nagenoeg alle vragen. We halen bijna steeds een positieve score van 80% van de personen die “zeer tevreden of tevreden” antwoorden, wanneer we de personen die “geen mening” hadden over een bepaalde vraag niet meetellen. Tellen we de personen erbij die “eerder tevreden” hebben geantwoord dan komen we meestal op 90% op de verschillende vragen.

Vele personen hebben wel goede suggesties gegeven betreft onze infrastructuur en de algemene en sportieve werking van onze club. De suggesties gaan van investeringen in verlichtingupgrade nutsvoorzieningenextrapadelterreinopfrissing clubhuismeer gerichte communicatie, suggesties betreft de tennisschool, ea.

We zijn actueel een plan aan het uitwerken om deze suggesties om te zetten in een realistisch plan voor de komende jaren. Jullie zien hierover zeker verdere info krijgen de komende maanden.

We gaan natuurlijk rekening houden met de suggesties die jullie hebben aangebracht maar we willen er natuurlijk over waken dat de investeringen steeds in verhouding staan met de normale inkomsten van de VZW.

Gelieve hieronder dan ook de scores te willen vinden op de verschillende vragen.

Mochten jullie nog meer detailinfo wensen, kunnen jullie natuurlijk altijd contact opnemen met onze voorzitter of met de andere bestuursleden.

Wie heeft deelgenomen?

Geslacht

Uw sport

Hoe tevreden bent u over het tennisaanbod in de zomer?

Hoe tevreden bent u over het tennisaanbod in de winter?

Hoe tevreden bent u over de tennisinfrastructuur?

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om tenniscompetitie te spelen?

Hoe tevreden bent u over de squash?

Hoe tevreden bent u over de padel?

Hoe tevreden bent u over de petanque?

Hoe tevreden bent u over de randactiviteiten?

Hoe tevreden bent u over de communicatie via de website en Facebook?

Hoe tevreden bent u over de communicatie via de nieuwsbrief?

Hoe tevreden bent u over de communicatie via E-mail?

Hoe tevreden bent u over de algemene infrastructuur?

Algemene score