Single Blog Title

This is a single blog caption

Verlenging winterabonnementen tennis 2020-2021

Beste tennisvrienden,

Het winterseizoen start op maandag 20/9/2021 en eindigt op zondag 17/4/2022

We beschikken over 5 overdekte terreinen. Leden die vorige winter een abonnement hadden en hun abonnement vernieuwen genieten voorrang om hun vast uur (uren) te behouden.

1/  De tarieven van vorig winterseizoen werden behouden :

Zoals aangekondigd in onze mail van 10/3/2021, voorzien we de mogelijkheid om te genieten van een korting ter compensatie van het vorig winterseizoen, ofwel kies je voor een éénmalige korting van 35%, ofwel kies je voor een korting van 25% voor de volgende 2 seizoenen, ofwel betaal je de gewone prijs. Om van de korting te kunnen genieten moet het bedrag wel volledig in één keer worden betaald en niet in verschillende delen, zoniet wordt de opvolging van de betaling hiervan onmogelijk. De mogelijke korting is natuurlijk enkel van toepassing voor verlenging van abonnementen van het vorig winterseizoen en wordt gemaakt per veld.

                                                                        Volledig bedrag             Eénmalige                    Korting 25%

                                                                                                            Korting 35%                  gedurende 2 winterseizoenen

Weekdagen :    vanaf 10.00 tot 17.00 uur                       265 €                172€                             199€

                          vanaf 17.00 tot 18.00 uur                       300 €                195€                             225€

                         vanaf 18.00 tot 22.00 uur                        395 €                257€                             296€

                          vanaf 22.00 tot 23.00 uur                       300 €                195€                             225€

Zat / Zondag :   vanaf 09.00 tot 19.00 uur                        350 €                228€                             263€

  • De personen die een abonnement nemen zijn winterlid.
  • De bijgevoegde strook dient volledig ingevuld en terug bezorgd te worden. Dit kan door deze te deponeren in de bus in clubhuis of via mail naar jacques@tcsollenbeemd.be voor 9/8.
  • Niet-zomerleden die een abonnement nemen betalen 25€ winterlidgeld, dit wordt verhoogd met 17€ = 42€, indien je niet aangesloten bent bij Tennis Vlaanderen of AFT.
  • Indien iemand komt spelen zonder aansluiting bij Tennis Vlaanderen of AFT, is dit op eigen verantwoordelijkheid en kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele ongelukken.

2/ Hoe kan men zijn abonnement vernieuwen ?

2.1/ Door overschrijving van het verschuldigde, correcte bedrag op bankrekening BE65 0689 0356 1996 met als mededeling “terreinnummer, dag en uur van het abonnement” (vb. woensdag van 18.00 tot 19.00 uur – terrein 1). Het verschuldigde bedrag moet ten laatste op 18/08/2021 op onze rekening staan.

Vergeet niet het bedrag te verhogen met het winterlidgeld van niet-zomerleden (zie hierboven).

Gelieve inlichtingenformulier terug te sturen aan jacques@tcsollenbeemd.be of te deponeren in de brievenbus in ons clubhuis voor 9/8.

2.2/ Door betaling bij het bestuur in het clubhouse op zat 21/8/2021 tussen 11u. en 13u.

Wij dringen er ten zeerste op aan dat het bedrag van het winterabonnement en het eventuele winterlidgeld volledig betaald is bij de vernieuwing.

3/ Wijzigingen en nieuwe kandidaten

Op zat 21/8/2021 tussen 13u. en 14u. kunnen leden die wijzigingen wensen en nieuwe kandidaten zich aanbieden in het cafetaria.

Indien wij je betaling niet tijdig ontvangen, uiterste datum 18/8/2021 (op bankrekening) of je komt je abonnement niet betalen op 21/8/2021 in het clubhuis, zal het uur worden vrijgegeven.

4/ Tarief losse uren

Voor leden en personen die een winterabonnement hebben bedraagt de prijs per veld per uur 16€. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om via het opladen van een saldo van 75€ een saldo te verkijgen voor 5 uur.

Voor niet-leden bedraagt de prijs 30€ per veld per uur.

Reservatie kan gebeuren via de website van tennisvlaanderen met on-line betaling of door gebruik van je opgeladen saldo.

5/ Uitnodigen niet-leden.

Het is mogelijk om als lid van TC Sollenbeemd mensen uit te nodigen die geen lid zijn, ofwel op een abonnement ofwel op losse uren. Op het terrein met abonnement betaal je supplementair 5€ per niet-lid.

Indien je op een los uur speelt, betaal je de prijs van het los uur plus 5€ extra per niet-lid.

De toeslag voor niet-leden is te betalen aan de bar voor aanvang van het uur.

Vergeet niet dat u als clublid zowel verantwoordelijk bent voor de uitgenodigden, voor het betalen van deze bijdrage aan de bar, evenals voor het respecteren van de reglementen.

6/ Algemene info

Tijdens de kerstvakantie zal ons clubhuis en de tennisclub gesloten zijn vanaf 24/12/2021 en dit tot en met 2/1/2022.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op vrijdag 7 januari.

Van donderdag  27/1/2022 tot en met zaterdag 5/2/2022 hebben wij ons Tennis Vlaanderen wintertornooi. Tijdens deze periode vervallen de abonnementen. Desalniettemin zal u minstens 25 weken over uw terrein kunnen beschikken.

We hopen jullie terug talrijk te mogen verwelkomen tijdens deze periode op onze club.

Bestuur TC Sollenbeemd